Dzisiaj, 22 listopada, odbyła się uroczysta, pierwsza Sesja Rady Gminy Dobra. Podczas obrad wybrano m.in. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy oraz przewodniczących czterech gminnych komisji. 

Obrady poprzedziła Msza Św. sprawowana w dobrzańskim sanktuarium. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwszą sesję otworzył i prowadził, do momentu wyboru nowego przewodniczącego, najstarszy z grona radnych – Zbigniew Hochół.

Polecamy: Mieczysław Uryga Starostą Powiatu Limanowskiego

Każdy z radnych gminy Dobra, wybrany w tegorocznych wyborach samorządowych, oraz wójt gminy Dobra Benedykt Węgrzyn złożyli uroczyste ślubowanie. Po słowach “Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg” rada rozpoczęła pracę w nowej, pięcioletniej tym razem kadencji.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Dobra, w głosowaniu tajnym, 14 głosami za i jednym wstrzymującym się, wybrano Jana Palki, pełniącego funkcję radnego szóstą kadencję. Wiceprzewodniczącą, również w głosowaniu tajnym, jednogłośnie została wybrana Anna Mrózek – radna gminy Dobra piątą kadencję.

W następnym punkcie obrad wybrano przewodniczących poszczególnych komisji:

  • Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marek Trzópek
  • Przewodniczącą Komisji Skarg i Wniosków Danuta Trzópek
  • Przewodniczącą Komisji Oświaty Małgorzata Podgórni
  • Przewodniczącym Komisji Budżetu Jerzy Kaim

Polecamy: Niezwykły jubileusz chóru CANTICUM IUBILAEUM. Posłuchaj fragmentu występu! [wideo/zdjęcia]

W skład komisji Rewizyjnej weszli także: Marek Trzópek – Przewodniczący, Iwona Trębacz, Bogusława Podsiadło, Jadwiga Bladocha, Małgorzata Podgórni.

Komisja Skarg i Wniosków: Danuta Trzópek – Przewodnicząca, Anna Mrózek, Ryszard Sarysz, Jerzy Kaim, Zbigniew Hochół.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Dobra: Małgorzata Podgórni – Przewodnicząca, Beata Jarosz, Elżbieta Piaskowy, Marek Trzópek, Zbigniew Hochół, Danuta Trzópek, Anna Mrózek.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Dobra: Jerzy Kaim – Przewodniczący, Iwona Trębacz, Bogusława Podsiadło, Małgorzata Smaga-Becla, Ryszar Sarysz, Rafał Wójtowicz, Jadwiga Bladocha.

kontakt@limanowianin.in