Dzisiaj, 22 listopada, odbyła się I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której wybrano nowy zarząd powiatu i prezydium rady. Zobacz szczegóły!

Pierwszą sesję, zgodnie z przepisami, prowadził aż do wyboru nowego przewodniczącego radny senior – Janusz Potaczek. Podczas sesji każdy z członków nowej rady odebrał zaświadczenie o wyborze oraz złożył uroczyste ślubowanie.

Na pierwszej sesji Rady Powiatu wybierany jest Przewodniczący Rady Powiatu oraz jego zastępcy. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zatem musi być radny cieszący się poparciem ponad połowy zgromadzonych radnych. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do głosowania.

Polecamy: Mieczysław Uryga Starostą Powiatu Limanowskiego

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego Ewę Filipiak zgłosił Wojciech Włodarczyk, dotychczasowy członek Zarządu Powiatu. Ewa Filipiak została wybrana na Przewodniczącego Rady Powiatu Limanowskiego 21 głosami za. Cztery osoby wstrzymały się od głosu. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Limanowskiego zostało przełożone na kolejne posiedzenie Rady Powiatu.

Zgłoszenia kandydata na Starostę Limanowskiego Mieczysława Urygi dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak. Mieczysław Uryga jednogłośnie przez wszystkich Radnych został wybrany na Starostę Limanowskiego VI kadencji Rady Powiatu.

Kolejnym punktem był wybór Wicestarosty Powiatu Limanowskiego. Na to stanowisko została zaproponowana, przez Mieczysława Urygę, Agata Zięba, dotychczasowy etatowy członek zarządu. Decyzja ta wywołała widoczną konsternację i zaskoczyła wielu – jak się dowiedzieliśmy, w planach był inny podział stanowisk. Agata Zięba została wybrana na stanowisko Wicestarosty Powiatu Limanowskiego 17 głosami za i 8 głosami przeciw.

Na pozostałych Członków Zarządu zostali wybrani:

  • Wojciech Włodarczyk -etatowy Członek Zarządu
  • Józef Jaworski -nieetatowy Członek Zarządu
  • Czesław Kawalec – nieetatowy Członek Zarządu

Polecamy:  I Sesja Rady Gminy Dobra za nami. Zobacz relację!

OBECNY SKŁAD VI KADENCJI RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO:

PREZYDIUM RADY

Ewa Filipiak -Przewodnicząca Rady Powiatu

ZARZĄD POWIATU

Mieczysław Uryga -Starosta Limanowski
Agata Zięba -Wicestarosta Limanowski

Członkowie Zarządu
Wojciech Włodarczyk (etatowy Członek Zarządu)
Józef Jaworski, Czesław Kawalec (nieetatowi Członkowie Zarządu)

Pozostali radni powiatu limanowskiego VI kadencji to:

Marzena Gąsior, Leszek Pieniążek, Dorota Stanisławczyk, Grzegorz Wójcik, Bolesław Jania, Beata Krzyściak, Kazimierz Jasiński, Stefan Hutek, Józef Pietrzak, Janusz Potaczek, Agnieszka Orzeł, Stanisław Piegza, Marian Wójtowicz, Stanisław Nieczarowski, Jan Puchała, Artur Żaba, Jolanta Grzegorzek, Bogumił Grzyb, Jan Więcek

kontakt@limanowianin.in