Nowy wójt objął stanowisko, radni złożyli ślubowanie

W czwartek, 22 listopada, odbyła się I Sesja Rady Gminy Limanowa, podczas której nowo wybrani radni oraz wójt Jan Skrzekut złożyli ślubowanie. 

Obrady poprzedziła uroczysta Msza Św., sprawowana w limanowskiej bazylice. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obrady sesji, aż do wyboru nowego przewodniczącego, prowadził najstarszy radny – Stanisław Kita.

W sesji uczestniczyli odchodzący Wójt – Władysław Pazdan, Wójt elekt- Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy – Marian Mąka, Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i wydziałów urzędu gminy.

Polecamy: 24 strażaków gasiło pożar kotłowni w Niedźwiedziu. Straty sięgają 20 tys. złotych [zdjęcia]

Na wstępie Agata Talar – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Limanowej, wręczyła zainteresowanym zaświadczenia o wyborze na radnego oraz zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Limanowa, Radny senior odczytał rotę ślubowania i kolejno każdy radny gminy uroczyście złożył ślubowanie.

Rotę ślubowania uroczyście wypowiedział także Jan Skrzekut, który w ten sposób oficjalnie objął stanowisko Wójta Gminy Limanowa na lata 2018-2023. Głos zabrał także odchodzący ze stanowiska Wójt Gminy Władysław Pazdan, gratulując Janowi Skrzekutowi objęcia funkcji Wójta Gminy i dziękując wszystkim za minione lata współpracy oraz życząc swojemu następcy powodzenia w kierowaniu gminą.

W dalszej części posiedzenia, dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady. Zgodnie z procedurą, Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących Rady, wybiera się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną, w skład której wchodzili radni: Iwona Wojak-Ćwik, Cecylia Kochańczyk i Daniel Łącki.

Polecamy: I Sesja Rady Powiatu Limanowskiego za nami. Kto w zarządzie i prezydium?

Po przeprowadzeniu głosowania, Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że na Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa wybrany został Stanisław Młyński, a Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Walenty Szubryt i Stanisław Kita.

Przypomnijmy, że w skład nowej Rady Gminy Limanowa wchodzą:

Marek Borucki
Antoni Frączek
Sylwester Hasior
Jerzy Jabłoński
Stanisław Kita
Zuzanna Kolawa
Cecylia Kochańczyk
Zdzisław Kądziołka
Marek Kapitan
Władysław Lachor
Daniel Łącki
Stanisław Młyński
Andrzej Malinowski
Bogusław Pazdur
Bogdan Pałka
Adam Ryś
Stanisław Sajdak
Walenty Szubryt
Leszek Twaróg
Iwona Wojak-Ćwik
Rafał Woźniak

kontakt@limanowianin.in, źródło/fot. UG Limanowa