Expose Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi

Podczas ostatniej, inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Limanowskiego, starostą limanowskim został wybrany Mieczysław Uryga. Zobacz expose, prezentujące główne założenia programu na najbliższą kadencję 2018-2023. 

“Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo!

Jestem zaszczycony, że powierzyliście mi Państwo funkcje Starosty Limanowskiego.

Wyborcy, jak i Wy Szanowni Radni obdarzyliście mnie zaufaniem, którego nie zawiodę. Przed nami pięć lat pracy i wielu wyzwań. Na pewno w tym czasie nie unikniemy problemów, które dzięki naszej determinacji z pewnością przezwyciężymy. Wola Wyborców dała Prawu i Sprawiedliwości samodzielną większość, ale podkreślam że jesteśmy otwarci na współpracę z przedstawicielami wszystkich ugrupowań. Głęboko wierzę, że dla dobra mieszkańców Powiatu, jesteście Państwo zdolni współpracować bez względu na opcję polityczną. Jestem przekonany, że merytoryczna dyskusja może być fundamentem wielu nowych zamierzeń. Możemy mieć różne poglądy, nieraz się spierać, ale to właśnie poprzez wymianę merytorycznych argumentów, możemy wypracować wspólne stanowisko, które przysłuży się do rozwoju powiatu.

Mam świadomość ogromnej odpowiedzialności jaką na siebie przyjąłem. Liczę na zgodną współpracę z Zarządem i Radą Powiatu. Zapraszam również do niej Wójtów i Burmistrzów naszych samorządów. Chciałbym aby podczas spotkań na forum Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Limanowskiego omówić, wypracować a później zrealizować wspólnie inwestycje, które sa oczekiwane przez mieszkańców. Jestem otwarty na propozycje, bo każdy z Was zna potrzeby swojego samorządu.
W szczególności mam tu na względzie sprawy infrastruktury. W tym aspekcie przez ostatnie lata Powiatowi wspólnie z gminami udało się zrobić naprawdę dużo. Te działania będą kontynuowane. Mam również nadzieję, że współpraca z samorządem województwa małopolskiego oraz rządem Prawa i Sprawiedliwości, pozwoli na zajęcie się w tej kadencji problemami dotyczącymi dostępności komunikacyjnej Powiatu z najważniejszymi miastami i szlakami komunikacyjnymi regionu. Chcemy aktywnie działać aby na te zadania pozyskiwać środki zewnętrzne, w szczególności z Funduszu Dróg Samorządowych powołanego przez premiera Morawieckiego.

Przedstawiając Państwu program pracy na najbliższe pięć lat, chciałbym podkreślić, że jest przed nami kilka kwestii z poprzedniej kadencji, które wymagają zakończenia. Należy w tym miejscu wspomnieć o Centrum Rekreacji i Balneologii. Obecnie trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie Inwestora. Inwestycję tą – mimo problemów – udało nam się zakończyć. Jeżeli w wyniku postępowania Inwestor nie zostanie wyłoniony, wspólnie podejmiemy decyzję jaką dalszą drogę obrać. Chciałbym już w tym miejscu podkreślić, że są przygotowywane różne warianty. Musimy przy tym pamiętać, że głównym celem samorządu jest przygotowanie bazy pod działalność prywatnych inwestorów. Że celem samorządu jest danie swoistego impulsu do dalszego rozwoju regionu. To właśnie na samorządzie ciąży obowiązek inicjowania inwestycji, które bez jego pomocy nigdy by się nie rozpoczęły.

Chcemy dalej wykorzystać perspektywy finansowania na lata 2014 -2020 w Małopolsce. Musimy sobie jednak zdawać sprawę i przygotować powiat na to, że od roku 2021 wiele zmieni się w finansowaniu zadań ze środków unijnych, że na ich wysokość wpłynie brexit Wielkiej Brytanii i nasza wieloletnia prognoza finansowa musi te okoliczności uwzględniać.
Oczywiście mamy projekty, nad którymi pracę rozpoczęliśmy jeszcze w ubiegłej kadencji. Pozyskaliśmy środki na termomodernizację naszych obiektów, na szeroko pojętą e-administrację i cyfryzację m.in zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Robimy wszystko aby Urząd był przyjazny dla naszych klientów i dostosowywał się do zmieniającej się rzeczywistości. Zdając sobie sprawę, że współczesne życie „biegnie szybciej”, czynimy starania aby jak najwięcej usług nasz klient miał dostępnych przez Internet i żeby mógł załatwić swoją sprawę w dowolnym czasie nie wychodząc z domu.

Będziemy dalej rozwijać szkolnictwo zarówno ogólnokształcące jak i zawodowe. Edukacja to inwestycja w przyszłość i nie będziemy na tym oszczędzać. Jest to sprawa tym ważniejsza, że w 2019 r. naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną jednocześnie absolwenci gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych. Chcemy również dalszej modernizacji i rozwoju oferty ośrodków kształcenia zawodowego i ustawicznego, m.in. poprzez wprowadzenie nauki zawodów pilotażowych po wcześniejszych konsultacjach z lokalnymi przedsiębiorcami, tak aby kształcenie było odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Będziemy dążyć do tego aby jeszcze bardziej poprawić warunki praktycznego kształcenia zawodowego poprzez dalszą przebudowę bazy dydaktycznej i wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt. Tylko tak nasza młodzież będzie przygotowana do wyzwań jakie stawia przed nią dorosłe, zawodowe życie.

Naszym celem jest też ochrona środowiska naturalnego i jego zasobów, jakie stanowią podstawę odpowiedniej jakości życia mieszkańców i rozwoju regionu, który w swoim logo ma napis: Ostoja Zdrowia i Natury. Będziemy kontynuować edukację ekologiczną, która jest podstawą wykształcenia odpowiednich postaw u naszych najmłodszych mieszkańców. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, aby nasze dzieci i wnuki mogły podziwiać bogactwo flory i fauny naszego regionu, i żeby u nas mogły oddychać czystym powietrzem wolnym od smogu.

Wspólnie z samorządami chcemy realizować przedsięwzięcia służące rozwojowi turystyki i rekreacji, bo nasz region ma wspaniały potencjał turystyczny, który warto wykorzystać. Mam tu na myśli chociażby dalszą rozbudowę tras wokół Mogielicy, czy nowe kilometry ścieżek rowerowych.
Trzeba również promować naszą kulturę i tradycję, która jest źródłem naszej tożsamości. W tym celu chciałbym podjąć współpracę z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich oraz z innymi organizacjami pozarządowymi, które realizują tego typu zadania. Przez to wspólnie będziemy promować naszą kulturę, nasze produkty regionalne, a to jest najlepsza wizytówka Powiatu Limanowskiego.

Duży nacisk będziemy kładli na dalsze podnoszenie standardu opieki medycznej w naszym regionie. Nasz Powiat jest podmiotem tworzącym dla limanowskiego szpitala. Od 1998 r., kiedy to odpowiedzialność za prowadzenie szpitala przejął Powiat, placówka ta przeszła gruntowną modernizację. Zmiany te doprowadziły do poszerzenia oferty medycznej i poprawy warunków udzielania świadczeń dla pacjentów. Zmiany te muszą być kontynuowane z udziałem finansowym Powiatu. Już teraz zapewnimy Szpitalowi pokrycie udziału własnego koniecznego dla wybudowania
z wykorzystaniem środków unijnych, oddziału geriatrii. Oczywiście, wszyscy jak tu jesteśmy, wiemy, że system finansowania świadczeń ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia wymaga gruntownej reformy. Tego jednak ani Szpital, ani My Szanowni Państwo nie jesteśmy w stanie rozwiązać samodzielnie bez zmian systemowych. Będziemy natomiast robić wszystko by poprawiać stan budynków i wyposażenia oddziałów i poradni.
Obserwując demograficzne trendy będziemy zabiegać o to, aby w naszym powiecie otworzyć kolejne Domy Pomocy Społecznej, patrząc na oczekiwania społeczne. Jest na to szansa, ponieważ będzie nowe rozdanie środków norweskich przeznaczonych właśnie na ten cel. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców chcielibyśmy dalej kontynuować doposażenie w sprzęt Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich. Dbając o profesjonalizm OSP zamierzamy dofinansowywać szkolenia skierowane specjalnie dla nich. Będziemy próbować pozyskać także środki zewnętrzne na profesjonalne wsparcie jednostek OSP.

Szanowni Państwo,
Moje expose stanowi tylko zarys tego, co mamy do zrealizowania w ciągu najbliższych pięciu lat. Wiemy dobrze, że codzienność pisze różne scenariusze. Zapewne pojawią się nieoczekiwane przeszkody z którymi będziemy musieli sobie poradzić, ale i szanse, które musimy wykorzystać .
Jestem otwarty na wszelkie sugestie i uwagi z Państwa strony. Uważam, że dobra współpraca Starosty, Zarządu i Rady pozwoli realizować te cele, które społeczeństwo Powiatu Limanowskiego nam wytyczyło. Dziękuję za dotychczasową pomoc i proszę o dalszą współpracę Pana Posła Wiesława Janczyka oraz Pana Grzegorza Biedronia – Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dziękuję za uwagę!”

kontakt@limanowianin.in, źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej