ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie. Kwota oszczędności robi wrażenie!

Sądecki ZUS w 2018 r. obniżył i cofnął świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na kwotę niemal 1,9 mln złotych. W całym kraju zaoszczędzono  ponad 195 mln złotych.

Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Przy drugim typie kontroli pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie np. pracuje.

Sądecki ZUS w efekcie kontroli przeprowadzonych od stycznia do grudnia 2018 r. wydał 793 decyzji wstrzymujących wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 376,3 tys. złotych.

Polecamy: Pracownicy PUP Limanowa wyróżnieni przez Prezydenta RP

ZUS ma również obowiązek obniżenia podstawy obliczenia wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia, czyli np. rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Wysokość świadczenia jest ograniczana w takim przypadku do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Z tego powodu w ubiegłym roku sądecki ZUS obniżył wypłaty niemal 2 tys. osób, w wysokości przeszło 1,4 mln zł.

Do wprowadzenia obowiązkowego elektronicznego zwolnienia lekarskiego, co nastąpiło 1 grudnia 2018 r., każdy musiał w ciągu 7 dni od otrzymania zwolnienia przedstawić je pracodawcy. Jeżeli tego nie zrobił, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie za każdy kolejny dzień spóźnienia, począwszy od 8 dnia zwolnienia, aż do momentu dostarczenia zwolnienia. Z tego tytułu w poprzednim roku ograniczone wypłaty sięgnęły 58 tys. zł i dotknęły 1 tys. osób. Od 1 grudnia, czyli od momentu uruchomienia obowiązkowych e-zwolnień, takie sytuacje nie mają już miejsca.

Polecamy: Szpital w Limanowej poszukuje specjalistów. Kto znajdzie pracę?

Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie ma służyć powrotowi do zdrowia. Nie jest to dodatkowy urlop, czas na wyjazd zagraniczny, czy prace w gospodarstwie. Osoby, które w czasie zwolnienia lekarskiego nie stosują się do zaleceń lekarza, podejmują czynności, które mogą wydłużyć czas ich rekonwalescencji, jak np. praca zarobkowa, muszą liczyć się z tym, że mogą stracić zasiłek za cały okres zwolnienia.

Przykłady niewłaściwego wykorzystania zwolnienia, z którymi spotkano się w czasie kontroli:

  • Pracownica w czasie zwolnienia lekarskiego występowała jako wokalistka przed publicznością. Zdjęcia z imprezy zostały umieszczone w internecie. Cofnięto jej zasiłek.
  • Osoba w czasie zwolnienia lekarskiego brała udział w imprezie publicznej, prowadząc swoją kampanię wyborczą. W tym przypadku zasiłek został cofnięty.
  • W czasie zwolnienia lekarskiego nasi pracownicy zastali przedsiębiorcę w sklepie, w czasie obsługiwania klientów. Tłumaczył się, że przyszedł tylko na chwilę, a jego pracownik akurat musiał wyjść do toalety. Temu panu cofnięto zasiłek.

kontakt@limanowianin.in