Dwie oferty na projekt i budowę obwodnicy Chełmca. Firma z Limanowej ma szansę!

W piątek 15 lutego 2019 r. otwarte zostały dwie oferty złożone przez konsorcja: Strabag oraz przedsiębiorstwa LIMDROG i IMB Podbeskidzie, do przetargu na projekt i budowę obwodnicy Chełmca, w ciągu DK28.

Po otwarciu oferty zostaną sprawdzone. Obwodnica będzie fragmentem DK28 na odcinku Zator- Nowy Sącz – Przemyśl – granica państwa i jednocześnie częścią północnego obejścia Nowego Sącza.

Polecamy: TiR wypadł z drogi na “krajówce” [zdjęcia]

Wykonawcy zadeklarowali, że na realizację zadania potrzebują 26 miesięcy. Do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe, co oznacza w tym przypadku okres od 1 grudnia do 31 marca.

Obwodnica Chełmca o dł. ok. 1.4 km powstanie pomiędzy dwoma istniejącym rondami: na istniejącej drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul.Marcinkowicka w Chełmcu). Będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza.

Polecamy: Proboszczowie podpisali umowy na renowację zabytków

Do zakresu zaprojektowania i budowy obwodnicy (droga jednojezdniowa klasy technicznej GP) wchodzą także m.in:

  • budowa i przebudowa dróg innej kategorii niż droga krajowa, budowa obiektów inżynierskich,
  • rozbudowa ronda na połączeniu DK28 z drogą powiatową nr 25219 w ciągu ulicy Marcinkowickiej,
  • budowa dojazdów, budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych,
  • budowa kompletnego systemu odwodnienia korpusu drogowego oraz przyległego terenu,
  • regulacja i oczyszczenie odcinków istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego oraz obiektów i urządzeń ochrony środowiska,
  • budowa i przebudowa infrastruktury związanej z drogą, w tym m.in.: sieci i urządzeń elektroenergetycznych (linie zasilające i oświetleniowe), sieci i urządzenia wodociągowe, sieci i urządzenia teletechniczne (w tym kanał technologiczny), sieci i urządzenia kanalizacyjne, kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, w tym m.in. sieci i urządzeń teletechnicznych, elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, melioracyjnych i hydrologicznych, studni głębinowych i kopanych,
  • wzmocnienie i zabezpieczenie skarp oraz budowli drogowych w celu zapewnienia ich stateczności, w tym m.in. uwzględnienie wymagań wynikających z lokalizacji inwestycji na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.​

kontakt@limanowianin.in