Unieważniono przetarg na obwodnicę Chełmca. Dlaczego?

Unieważnione zostały 4 postępowania przetargowe ogłoszone przez GDDKiA Oddział w Krakowie, a wśród nich na projekt i budowę obwodnicy Chełmca w ciągu DK28.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione zgodnie z ustawą Pzp art.93 ust.1 pkt 4 : „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Polecamy: Silny wiatr nie daje za wygraną. Meteorolodzy ostrzegają!

W postępowaniu na projekt i budowę obwodnicy Chełmca w ciągu DK28 złożono 2 oferty i obydwie przewyższają kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Polecamy: Sezon na wypalanie traw rozpoczęty. Strażacy apelują: za większość pożarów odpowiedzialny jest człowiek

Jak informuje GDDKiA, na tę inwestycję zamierzano przeznaczyć kwotę w wysokości 32 612 329,38 zł brutto. Oferta z najniższą ceną przewyższała tę kwotę o 22 558 603,53 zł. Dla wszystkich czterech inwestycji będą ogłoszone nowe przetargi.

kontakt@limanowianin.in