Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

W środę, 20 marca, odbyło się kolejne w bieżącym roku spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej. 

Obradom przewodniczył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Polecamy: Nie żyje ks. Stanisław Burzawa, emerytowany proboszcz parafii Zalesie

W trakcie spotkania członkowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia opinii do Planu Finansowego i Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za 2019 rok, a także uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego przekazania dwóch ambulansów sanitarnych do zbiorów muzeum ratownictwa medycznego w Krakowie.

kontakt@limanowianin.in, źródło: Starostwo Limanowa