Wójt gminy apeluje: nie wyrzucajmy śmieci do lasu

Wójt gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak apeluje do mieszkańców w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie swoich posesji.

“Zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów.

Bardzo proszę o podjęcie prac porządkowych tj. likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz uporządkowanie swoich posesji. W szczególności proszę o wyczyszczenie korytek oraz wycinkę pielęgnacyjną drzew i krzewów przy drogach osiedlowych, wysprzątanie brzegów potoków przylegających do swoich nieruchomości. Apeluję również o nie spalanie wszelkiego rodzaju odpadów oraz systematyczny wywóz ścieków komunalnych przez uprawnione firmy.

Pamiętajmy, że nasze otoczenie świadczy o nas.

Wójt Gminy Niedźwiedź

Rafał Rusnak”

kontakt@limanowianin.in, źródło: UG Niedźwiedź