Szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej

W dniu 5 kwietnia 2019r. w budynku Urzędu Gminy Dobra w Sali Konferencyjnej odbyło się szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej. Tematem szkolenia było wprowadzanie danych przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe oraz samorządy.

W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych oraz nauczyciele z terenu Gminy Dobra oraz Gminy Tymbark, a także przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Szkoły Muzycznej I Stopnia, Gminnego Przedszkola oraz Niepublicznego Przedszkola Montessori.

Szkolenie poprowadził Grzegorz Pochopień, który przedstawił w jaki sposób wprowadzić dane do systemu. Zajęcia przeprowadzone zostały na rzeczywistej szkoleniowej aplikacji SIO.

Prowadzący oprócz technicznych aspektów funkcjonowania aplikacji, przekazał informacje dotyczące merytorycznych aspektów. Od tego roku uczniowie są zgłaszani do egzaminu ósmoklasisty za pomocą nowego SIO.

autor publikacji: UG Dobra