Blisko 5 mln złotych na renowację zabytków. Zobacz parafie z dofinansowaniem

Sejmik Województwa Małopolskiego w 2019 roku przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz na roboty budowlane obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Małopolski.

Łączna kwota dofinansowania na 83 zadania wyniosła 4 mln 960 tys. 900 zł. Wśród obiektów z terenu powiatu limanowskiego, które otrzymały dofinansowania znalazły się:

  1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej – 130 tys. zł na zadanie pn.: Limanowa, malarska dekoracja sklepienia w nawie bocznej lewej kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. pocz. Lat 30. XX w., konserwacja sklepienia nawy bocznej lewej.
  2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy – 72 tys. 300 zł na zadanie pn.: Łukowica, ołtarz boczny, ambona, chrzcielnica, krucyfiks z tęczy i prospekt organowy z kościoła św. Andrzeja, XVII – XVIII w., pełna konserwacja.
  3. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Skrzydlnej – 123 tys. 925 zł na zadanie pn.: Skrzydlna, ołtarz główny i ołtarze boczne z kościoła pw. Św. Mikołaja, XVII/XVIII w., pełna konserwacja wraz z rekonstrukcją snycerki i rzeźb (etap VI)
  4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie – 126 tys. 758 zł na zadanie pn.: Męcina, polichromia nawy, zakrystii i skarbczyka w kościele pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie, XVII – XIX w., konstrukcja prac przy konserwacji nawarstwień malarskich ścian nawy oraz pełna konserwacja polichromii zakrystii i część skarbczyka.

Polecamy: Dobrzańskie przedszkolaki świętowały Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Udzielone dotacje pozwolą na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, które uchronią przed zniszczeniem wiele cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.

kontakt@limanowianin.in, fot. www.parafiamecina.pl