Zajęcia na basenie z dofinansowaniem. Zobacz kwoty dla poszczególnych gmin

Zarząd Powiatu Limanowskiego oraz Burmistrz Miasta Limanowa i wójtowie gmin z regionu podpisali umowy na dofinansowanie nauki pływania dla uczniów ze szkół w poszczególnych gminach powiatu limanowskiego.  

Rada Powiatu Limanowskiego podczas ostatniej sesji podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej gminom z terenu powiatu limanowskiego w wysokości 50% dofinansowania do zakupu biletów wstępu na pływalnię limanowską uczniów szkół oraz ich opiekunów w ramach zajęć wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych.

Polecamy: Zatrzymani złodzieje motorowerów. Kradli pojazdy przez trzy miesiące

Powiat Limanowski przekaże gminom, które wyraziły chęć skorzystania z tej formy wsparcia dofinansowanie w kwotach:

  • Gmina Słopnice – 5 000 zł
  • Gmina Limanowa – 14 080 zł
  • Gmina Dobra – 5 600 zł
  • Gmina Łukowica – 5 000 zł
  • Gmina Tymbark – 3 600 zł
  • Miasto Limanowa – 75 000 zł
  • Gmina Kamienica – 5 000 zł
  • Gmina Niedźwiedź – 4 000 zł

Polecamy: Blisko 5 mln złotych na renowację zabytków. Zobacz parafie z dofinansowaniem

To pierwszy taki projekt Powiatu Limanowskiego, w którym udzielane jest wsparcie finansowe gminom, w tym przypadku do zakupu biletów wstępu na basen dla uczniów szkół podstawowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki przekazanej przez Powiat Limanowski dotacji uczniowie nadal będą mogli z zadowalającymi wynikami kontynuować naukę pływania, która przyniesie im korzyści zdrowotne i sportowe, a także będzie okazją do aktywnej i bezpiecznej rozrywki, dzięki poznaniu zasad korzystania z kąpieliska – mówi Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

kontakt@limanowianin.in, źródło: Starostwo Limanowa