Kolejny wójt apeluje: “Zadbajmy o czystość i porządek. Nie tolerujmy złych zachowań”

W regionie utrzymanie czystości w gminach stało się wyzwaniem. Tym razem wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut apeluje do mieszkańców o porządek i czystość. 

Apel Jana Skrzekuta to już drugi, po apelu wójta gminy Niedźwiedź Rafale Rusnaku, odzew odnośnie utrzymania porządku w gminie. Zobacz szczegóły!

Polecamy: Starostwo: maturzyści spokojnie przystąpią do egzaminów

“Drodzy Mieszkańcy,

w ostatnim czasie na terenie naszej gminy zaobserwowano nasilające się incydenty związane z wyrzucaniem i gromadzeniem w miejscach niedozwolonych odpadów wielkogabarytowych pochodzących z działalności gospodarczych i rolniczych (typu części karoserii samochodowych, opony, odpady płynne itp.). Wspomniane odpady składowane są w centrach naszych miejscowości bądź zostają podrzucane do lasów, przydrożnych rowów i innych mniej uczęszczanych miejsc.

Powyższe działania powodują zanieczyszczenie środowiska naturalnego, szpecą okolice oraz znacząco zwiększają koszty finansowe utrzymania systemu gospodarki odpadami, bowiem odpady pochodzące z różnych działalności gospodarczych lub rolniczych powinny być indywidualnie odbierane i rozliczane. Natomiast w obecnej sytuacji zwiększone wydatki na usuwanie tych śmieci diametralnie wpłyną na wzrost opłat za odbiór odpadów już w tym roku oraz w kolejnych latach.

Wobec tych okoliczności, bardzo proszę mieszkańców o nie gromadzenie odpadów wielkogabarytowych na nielegalnych składowiskach. Przypominam, że odpady te mogą być odbierane wyłącznie bezpośrednio sprzed danej nieruchomości zamieszkałej, z której wcześniej zgłoszono do Urzędu Gminy Limanowa zamiar ich wystawienia. Zgłoszenia można dokonać osobiście w pokoju nr 25 tut. Urzędu Gminy bądź telefonicznie pod nr: 18 263 00 35, 18 263 00 24 lub 18 263 00 44.

Szanowni Mieszkańcy, wspólnie zadbajmy o czystość i porządek. Nie tolerujmy złych zachowań, zaś na każdy zauważony fakt zaśmiecania w miejscach niedozwolonych reagujmy, zwracając uwagę osobom zaśmiecającym otoczenie bądź informujmy o tym Urząd Gminy lub Policję.

Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut”

Czy apel wójta przyniesie skutek? Zobaczymy już wkrótce!
kontakt@limanowianin.in, źródło: UG Limanowa