Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zyskał m.in. nowoczesny sprzęt medyczny.

W ramach projektu pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT w SPZPOZ w Dobrej wraz adaptacją pomieszczeń na serwerownię i agregat prądotwórczy” możliwy był zakup aparatu USG, kolposkopu, kardiotokografu, aparatu EKG, holtera EKG, przenośnego USG ortopedycznego, aparatu do masażu uciskowego, terapii energotonowej, aparatu do laseroterapii, dwóch aparatów do elektroterapii i ultradźwięków oraz aparatu do terapii falą uderzeniową.

Zakupiono także wyposażenie IT- komputery, serwer oraz agregat prądotwórczy. Pomieszczenia przeznaczone na serwerownię oraz agregat zostały wyremontowane.

Ogólnym celem projektu jest poprawa efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia dla mieszkańców gminy Dobra i powiatu limanowskiego w Subregionie sądeckim.

Celem bezpośrednim projektu jest podwyższenie jakości oraz poprawa dostępu dla mieszkańców gminy Dobra i powiatu limanowskiego do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej, opieki specjalistycznej oraz rehabilitacyjnej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny i IT SPZPOZ w Dobrej.

Całkowita wartość projektu wynosi 630 278,08 zł, z czego dofinansowanie to 504 222,45 zł.

Artykuł sponsorowany