Kolejne promesy na odbudowę zniszczeń. Jodłownik otrzymał ponad 600 tys. złotych [zdjęcia]

Region: kolejne samorządy otrzymały promesy na odbudowę zniszczeń. Wśród gmin z dofinansowaniem Jodłownik i Kamienica. Zobacz szczegóły!

Kolejne promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi – przyznane małopolskim samorządom przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego – opiewają na kwotę 11 045 000 zł.

Polecamy: Wieźli mężczyznę na klapie samochodu? 41-latek w szpitalu, uczestnicy wypadku pod wpływem alkoholu

Ogółem w 2019 roku jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymały ogółem środki w wysokości 96 312 294,00 zł, w tym:

  • gminy: 66 210 000,00 zł,
  • powiaty: 30 102 294,00 zł.

Promesy przyznano 66 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 59 gminom oraz 7 powiatom na realizację łącznie 219 zadań, w tym:

  • gminy: 189 zadań (remont/odbudowa dróg gminnych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów, remont kładki na rzece, odbudowa przyczółków i umocnień, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont oczyszczalni ścieków),
  • powiaty: 30 zadań (remont/odbudowa dróg powiatowych, remont/odbudowa mostów, remont/odbudowa przepustów).

Polecamy: Szukało go ponad 80 osób przed dwa dni. Nieodpowiedzialnym zachowaniem 10-latka zajmie się sąd

17 maja promesę na remont oczyszczalni ścieków otrzymała gmina Kamienica. Kwota promesy to 160 000,00.

Kolejnym samorządem z dofinansowaniem jest gmina Jodłownik – samorząd otrzymał promesę na realizację trzech zadań: Remont drogi gminnej Kostrza – Droga do Górek w miejscowości Kostrza w km 0+500-1+250, Remont drogi gminnej Janowice – Krzaki nr drogi 341500 K w miejscowości Janowice, Remont drogi gminnej Wilkowisko, Czyrnek – Na Potoku w miejscowości Wilkowisko.

kontakt@limanowianin.in, fot. MUW Kraków