Debata nad Raportem o stanie Gminy Dobra za 2018 rok

Informuję, że podczas najbliższej Sesji Rady Gminy Dobra w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 1000 będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Dobra za 2018 rok.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której mogą zabrać głos także mieszkańcy.

Mieszkaniec Gminy Dobra, który chciałby zabrać głos w debacie musi złożyć do Przewodniczącego Rady (do Urzędu Gminy Dobra) pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Termin zgłoszenia upływa w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 1515.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy Dobra dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra, w zakładce „Wójt”. https://bip.malopolska.pl/ugdobra,m,324221,maj-2019r.html

autor publikacji: UG Dobra