Już po raz 19. odbył się Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Laskowej, w którym wzięło udział około 400 muzyków z terenu powiatu limanowskiego. 

Niedzielne popołudnie zgromadziło na stadionie w Laskowej liczną publiczność, która wysłuchała koncertów w wykonaniu dziewięciu Orkiestr Dętych z terenu powiatu limanowskiego oraz Orkiestry Dętej z powiatu tarnowskiego, które zgłosiły swój udział w tegorocznym Powiatowym Przeglądzie.

Polecamy: To już 50 lat! Jubileusz partnerstwa Limanowa-Dolny Kubin [zdjęcia]

Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Gminy w Laskowej, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej oraz Starostwo Powiatowe w Limanowej. W wydarzeniu wzięli udział także liczni przedstawiciele lokalnych samorządów oraz Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk.

Występy Orkiestr oceniała Komisja w składzie: Józef Bartusiak – Muzyk Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Ochrony Pogranicza w Nowym Sączu, Zespołu Kameralnego Instrumentów Dętych Drewnianych Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu oraz Zespołu kameralnego „Sonatina”. Założyciel i dyrygent Sądeckiego Big – Bandu; Waldemar Groń – doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura oraz Leszek Łopalewski – wieloletni muzyk Filharmonii Lubelskiej, obecnie nauczyciel i kierownik sekcji instrumentów dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Komisja z zadowoleniem stwierdza dalszy wzrost poziomu artystycznego, duże zaangażowanie dyrygentów i muzyków oraz wzrastającą liczbę młodzieży w zespołach przyznając następujące miejsca:

W GRUPIE I – ORKIESTR OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Dwa równorzędne I miejsca, pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne w kwocie po 1700,00 zł., każda przyznano:

 • Orkiestrze Dętej OSP z Mszany Dolnej,
 • Orkiestrze Dętej OSP z Dobrej.

II miejsce pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej przy OSP z Męciny.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Gminnej Orkiestrze Dętej OSP „Violin” ze Słopnic.

W GRUPIE II – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY PARAFIACH
I miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1700, 00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Jaworznej.

II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Laskowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Parafialnej Orkiestrze Dętej z Krosnej.

W GRUPIE III – ORKIESTR DZIAŁAJĄCYCH PRZY OŚRODKACH KULTURY
I STOWARZYSZENIACH
I miejsca nie przyznano.

XIX Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Laskowa II miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 1400,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej „Echo Podhala” z Limanowej.

III miejsce, pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną w kwocie 900,00 zł., przyznano:

 • Orkiestrze Dętej „Echo Gminy Łukowica”.

Na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu, Komisja postanowiła zakwalifikować:

 • Orkiestrę Dętą OSP z Mszany Dolnej,
 • Orkiestrę Dętą OSP z Dobrej.
 • Orkiestrę Dętą przy OSP z Męciny.
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Jaworznej.
 • Parafialną Orkiestrę Dętą z Laskowej.
 • Orkiestrę Dętą „Echo Podhala” z Limanowej.

Polecamy: Remizy będą jak nowe! Jednostki OSP z regionu z dofinansowaniem [zdjęcia]

Wszystkie Orkiestry z terenu powiatu limanowskiego biorące udział w Przeglądzie otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy i nagrody pieniężne, ufundowane przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej i Starostwo Powiatowe w Limanowej. Dodatkowo na XIX Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej wystąpiła gościnnie Orkiestra Dęta OSP z Siemiechowa, która otrzymała pamiątkową statuetkę i kwalifikację na 42. Festiwal Orkiestr Dętych „ECHO TROMBITY” w Nowym Sączu.

Imprezę uświetnił koncert zespołu „KORDIAN”. Całość zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Grześki”.

kontakt@limanowianin.in, fot. Starostwo Limanowa/W.Rusin