Wójt apeluje do mieszkańców o wykaszanie rowów i usuwanie konarów

Laskowa: wójt gminy Laskowa Piotr Stach apeluje do mieszkańców o wykaszanie rowów i usuwanie konarów. Zobacz szczegóły.

Na stronie urzędu gminy czytamy:

“Urząd Gminy Laskowa zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców o wykaszanie rowów przydrożnych przy drogach gminnych, które bezpośrednio przylegają do ich posesji. Utrzymanie drożności rowów jest warunkiem sprawnego przepływu wód opadowych szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu.

Jednocześnie prosi się właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogami o obcinanie zwisających konarów drzew, które utrudniają swobodny przejazd pojazdów jak również ograniczają widoczność. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości dojazdu służb takich jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne.

Należy nadmienić, że usuwanie konarów drzew zwisających nad pasami drogowymi, a rosnących na sąsiednich działkach należy do obowiązków właścicieli tych działek.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Z poważaniem, Wójt Gminy Laskowa

Piotr Stach”

Polecamy: Gdzie nie będzie prądu w tym tygodniu? Zobacz listę

kontakt@limanowianin.in