Remont nawierzchni w centrum miasta za ponad 800 tys. złotych [zdjęcia]

Mszana Dolna: Na odcinku 1 km wyremontowana została nawierzchnia na DK28. Do zakończenia prac pozostało tylko wykonanie oznakowania poziomego. Ma być odtworzone do 12 lipca.

Remontowany odcinek DK28 przebiegający przez Mszanę Dolną był już zniszczony i nawierzchnia nie spełniała parametrów właściwej szorstkości czyli była za śliska. Wymieniona została warstwa ścieralna na odcinku 1 km. Pozostało Jeszcze tylko odtworzenie oznakowania poziomego, które nie jest robione bezpośrednio po ułożeniu warstwy bitumicznej – informuje GDDKiA Kraków

Polecamy: Już jutro odbędzie się X Spacer Historyczny po Limanowej

Wykonanie oznakowania poziomego na nowo ułożonej nawierzchni wymaga zachowania tzw. okresu karencji, który wynosi od 2 do 4 tygodni. Wynika to z  konieczności wytarcia z warstwy ścieralnej nadmiernej ilości zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących ze składu mieszanki bitumicznej. W ten sposób  uzyskuje się lepsze parametry przyczepności oznakowania z nawierzchnią oraz właściwy efekt trwałości i lepszej widzialności w porze nocnej.

Oznakowanie poziome na drodze krajowej nr 28,  odcinku ul. Kolbego i Piłsudskiego zostanie wykonanie zgodnie z obowiązującym  projektem organizacji ruchu. W stosunku do oznakowania, które istniało, nie będą wprowadzane żadne zmiany. Oznakowanie przejść dla pieszych pozostanie w tych samych miejscach, w których były przed remontem.

Polecamy: Debatowali z policją o własnym bezpieczeństwie

Zakończenie wykonywania oznakowania poziomego zaplanowane jest na 12 lipca, pod warunkiem jednak, że będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Koszt wszystkich prac wyniesie 850 481,69 zł – informuje GDDKiA Kraków

kontakt@limanowianin.in, fot. GDDKiA Kraków