Aż 450 tys. złotych dla orkiestr dętych z regionu. Jak aplikować?

Wsparcie rozwoju i promocji twórczości orkiestr dętych z terenu województwa małopolskiego, to cel dwóch nowych konkursów ogłoszonych przez zarząd Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach konkursów, po raz pierwszy przeznaczono łącznie aż 450 tysięcy złotych.

Pierwszy z konkursów – „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” został skierowany do organizacji pozarządowych, a także innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Polecamy:Remont nawierzchni w centrum miasta za ponad 800 tys. złotych [zdjęcia]

Na zakup strojów, instrumentów czy akcesoriów muzycznych, można otrzymać dotację w ramach konkursu. Na wsparcie finansowe mogą liczyć także inicjatywy i wydarzenia związane z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych: koncerty, warsztaty, spotkania, szkolenia czy prelekcje.

,,Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji w konkursie to 20 tys. zł. Łącznie, na realizację zadań wybranych w ramach tego konkursu przeznaczyliśmy 250 tys. zł”- mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Polecamy:Uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych

Z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat przygotowano drugi konkurs – „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”

Dotacje otrzymane w ramach tego konkursu mogą zostać przeznaczone na zakup instrumentów, akcesoriów, a także  wydawnictw muzycznych. Zarówno jak i w przypadku pierwszego z konkursów, maksymalna wysokość wnioskowanego wsparcia to 20 tys. zł. Pula środków przeznaczonych na realizację wybranych zadań to łącznie 200 tys. zł.

31 lipca to ostatni dzień składania wniosków w obu konkursach.

kontakt@limanowianin.in, źródło: UMWM KRAKÓW