1,3 milionowa inwestycja w Słopnicach. Zobacz co powstaje!

“Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Słopnice” – to inwestycja realizowana w centrum Słopnic Dolnych. Nowe miejsce przeznaczone na spędzanie wolnego czasu, zarówno dla dzieci, młodzież oraz dorosłych. 

Nowe miejsce rekreacji i sportu w centrum Słopnic z dnia na dzień nabiera nowych kształtów. Dobiega końca montaż małej infrastruktury z elementów drewnianych, urządzanie skwerów z roślinami oraz prace brukarskie. Inwestycja realizowana przez samorząd gminy ma być gotowa do końca lipca, ale już wywołuje spore zainteresowanie. W ramach tego przedsięwzięcia powstaje m.in. ścieżka pieszo-rowerowa, wiata i altany drewniane, miejsca zabaw i wypoczynku, zegar słoneczny, oświetlone alejki i ogród kwiatowy. Dodatkowo zostanie zamontowany infokiosk z informacjami turystycznymi o miejscowości i najbliższym regionie, a także miejsce do ładowania telefonów komórkowych zasilane panelami fotowoltaicznymi.

Polecamy: Remont nawierzchni w centrum miasta za ponad 800 tys. złotych [zdjęcia]

Na chwilę obecną prace są już w zaawansowanym stadium. Została wykonana droga pieszo-rowerowa łącząca parafię z tzw. Otwartą Strefą Aktywności.  Trwają końcowe prace związane z urządzeniem  miejsc relaksu z hamakami oraz zakładaniem ogrodu kwiatowego. Widoczne są także świeżo zamontowane altany drewniane przeznaczone na wypoczynek. Niebawem będą montowane nowe elementy placu zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie, huśtawki i miejsca gry w mini golfa.  Wykonawca inwestycji przygotowuje również nową drogę i chodnik biegnący w kierunku urzędu gminy. Całość dróg i alejek będzie oświetlona. Inwestycja została tak zaplanowana, aby służyła również parafii. Koszt realizowanych prac  szacowany jest łącznie na ok. 1,3 mln zł. Na realizację centrum rekreacyjno-wypoczynkowego samorząd Gminy Słopnice otrzymał dofinansowanie przyznane przez samorząd województwa małopolskiego ze środków PROW 2014-2020 w wysokości 500 000 zł.  Pozostałe koszty Gmina Słopnice pokryje z własnych środków.

Polecamy: Gdzie nie będzie prądu w tym tygodniu? Zobacz listę!

-Przypomnijmy, że inwestycja ta realizowana jest na terenie pomiędzy kościołem parafialnym, a siedzibą urzędu gminy.  Prace poprzedzające realizację inwestycji trwały przeszło półtora roku. W 2016 roku samorząd zakupił cztery działki o łącznej powierzchni 69 arów gruntów, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy. Tereny te w 2017 roku zostały przekwalifikowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, z przeznaczeniem na tereny usług kultury, spotu i rekreacji. Czas ten poświęcono również na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej działek oraz uzyskanie pozwolenia budowalnego na realizację inwestycji. Konieczne były także uzgodnienia z parafią. Dotyczyły one udostępnienia gruntów sąsiadujących z działkami gminy, a objęte pomysłem na zagospodarowanie centrum. Po opracowaniu dokumentacji samorząd zabiegał o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji. Promesę w wysokości 500 000 zł Gmina Słopnice otrzymała w październiku 2018 roku –informuje  Urząd Gminy Słopnice

kontakt@limanowianin.in, źródło: UG Słopnice