Blisko 600 tys. złotych na modernizację DPS-u. Co obejmie inwestycja?

9 lipca  Zarząd Powiatu udzielił zamówienia na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w ramach projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″.

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej może wyczekiwać zaprojektowania i wykonania robót, które polegają na modernizacji energetycznej, zmierzających do zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Mają one przynieść poprawę efektywności energetycznej o co najmniej 40,93 proc., redukcji emisji CO2 o co najmniej 44,32 proc. w odniesieniu do istniejących instalacji oraz redukcji emisji pyłów PM10 i PM 2.5 odpowiednio o 95,81 proc. i 95,39 proc.

Polecamy:5 tysięcy policjantów w dzisiejszej akcji drogowej. O co chodzi?

Prace obejmują w szczególności sporządzenie dokumentacji projektowej, modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu poddasza nad starą częścią budynku, a także wymianę drzwi zewnętrznych, pokrycia dachowego, podbitki i znacznej części konstrukcji dachu, instalacji odgromowej na całym budynku, orynnowania na całym budynku. Założono także remont kominów na starej części, wymianę uszkodzonej podbitki pod zadaszeniem nad pochylnią dla niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej.

Do realizacji zamówienia, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostali wybrani Wykonawcy działający w ramach konsorcjum:

lider: F.H.U.B ZŁOCKI Robert Złocki, 33-334 Kamionka Wielka 343 , Partner: PPHU Bogdan Romanek Oś. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz.

Polecamy:Aż 450 tys. złotych dla orkiestr dętych z regionu. Jak aplikować?

Wartość prac objętych umową wynosi 598 000.00 zł. Realizację zamówienia objętego umową przewidziano do połowy grudnia bieżącego roku.

kontakt@limanowianin.in, źródło: Starostwo Limanowa