Nawet pół miliona dla firm. Zobacz co proponuje ZUS!

ZUS ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy. Kwota wsparcia może sięgnąć nawet 500 tys. złotych.

Wnioski należy składać od 15 lipca do 16 sierpnia 2019 roku. Jeden z warunków – firma nie może zalegać ze składkami ani podatkami.

Finansowanie działań, które zapobiegają wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym to ustawowy obowiązek ZUS. Dofinansowane mogą być te projekty przedsiębiorstw, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Polecamy:Małopolskie projekty wśród 199 pomysłów z całej Europy. Głosuj na region!

Wysokość dofinansowania zależy od wartości projektu i liczby zatrudnionych. Firmy, które ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać aż do 90 proc. szacowanej wartości projektu, czyli do 140 tys. złotych. Im większy zakład pracy, tym wyższe może być dofinansowanie – najwięksi mogą się starać nawet o 500 tys. zł (do 20 proc. wartości przedsięwzięcia).

Polecamy:Wyjazdowe warsztaty dla Najaktywniejszych Czytelników

Wnioski mogą składać pracodawcy, którzy nie zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z podatkami. Nie znajdują się też w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Firma może wnioskować o dopłatę nie częściej niż raz na trzy lata.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty są do pobrania na stronie http://zus.pl/prewencja. Pytania lub wątpliwości można zgłaszać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od 15 lipca do 11 sierpnia 2019 roku – informuje ZUS

kontakt@limanowianin.in