Mszana Dolna: Możesz wpłynąć na jakość życia mieszkańców. Wystarczy kilka kliknięć!

Urząd Miasta Mszana Dolna przygotowuje Program Rewitalizacji – dokument, dzięki któremu możesz mieć wpływ na jakość życia mieszkańców! Wypełnij anonimową ankietę!

Program Rewitalizacji ma na celu zaplanowanie działań służących poprawie jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności zamieszkujących te jego obszary, które zmagają się z różnymi problemami: społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi, przestrzenno-funkcjonalnymi czy technicznymi.

Polecamy:Sukces Kacpra Kościelniaka w biegu pod Prehybą!

Jednym z podstawowych elementów prac nad Programem jest kompleksowa diagnoza sytuacji miasta, czemu służy niniejsza ankieta. Jej celem jest zebranie opinii – jako mieszkańców miasta – na temat aktualnych potrzeb oraz oczekiwań w zakresie działań mających na celu kompleksowy rozwój Mszany Dolnej.

Polecamy:Coraz bliżej do wielkiego Wyścigu Górskiego. Kto na liście uczestników?

Ankieta jest anonimowa, a wyniki badania będą prezentowane jedynie w formie zbiorczej : Anonimowa ankieta

kontakt@limanowianin.in, źródło: UG Mszana Dolna