XIX Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW Powiatu Limanowskiego – 25 sierpnia 2019 r.

autor publikacji: UG Dobra