PRACE GEOLOGICZNE NA TERENIE GMINY DOBRA

Geopartner Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w terminie od 01.08.2019 r. do 31.03.2020 r. na terenie gminy Dobra prowadzone będą terenowe prace geologiczne w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże — Szczyrzyc — Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz — Etap I: prace przygotowawcze” Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla kontraktu pn. „Modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka — Nowy Sącz”. (Podstawa prawna: Prawo geologiczne i górnicze, (Dz. U. 2019 poz. 868) oraz Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)).

Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Celem prac jest określenie warunków geologiczno-inżynierskich dla planowej modernizacji linii kolejowej nr 104. Do prac skierowane zostaną kilkuosobowe grupy wyposażone w niezbędny sprzęt badawczy oraz dysponujące samochodami osobowo – terenowymi marki Mistubishi L-200, Land Rover Defender.

Roboty geologiczne polegać będą na wykonaniu otworów badawczych przy pomocy sprzętu ręcznego oraz samojezdnej wiertnicy z systemem mechaniczno-obrotowym o średnicy do 98 mm. Otwory badawcze zostaną zlikwidowane urobkiem bezpośrednio po wykonaniu i pobraniu próbek.

Prace geodezyjne poprzedzają wykonanie otworów badawczych i prowadzone są w celu wyznaczenia punktów badawczych. Po wykonaniu pomiarów wszystkie oznakowania punktów zostaną usunięte.

Prace geologiczne na terenach prywatnych zostaną przeprowadzone tylko za zgodą właścicieli gruntów po wcześniejszym ustaleniu terminów oraz warunków wstępu. W przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych lub leśnych spowodowanych wyżej wymienionymi pracami, właścicielom upraw zostaną wypłacone stosowne odszkodowania.

Informacji o prowadzonych pracach udziela pracownik Geopartner Sp. z o.o.

autor publikacji: UG Dobra