Pieniądze na drogi w regionie. Które samorządy z dofinansowaniem?

30 sierpnia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania (w tym 181 zadań gminnych i 41 zadań powiatowych) na kwotę ogółem 314 402 674,43 zł, przewidziane do realizacji w latach 2019-2022.

Polecamy: Czołowe zderzenie ciężarówki z osobówką. 20-letnia kierująca w szpitalu

Z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie otrzymał zarówno powiat jak i poszczególne gminy z regionu:

 • Powiat Limanowski – dofinansowanie w kwocie 3 738 337,00 zł na zadanie “Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 K Mszana
  Górna – Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00 w km od 1+499,30 do km 2+353,00 w km od 2+363,00 do km 3+331,40 w miejscowości Mszana Górna/Łętowe – powiat limanowski”
 • Gmina Limanowa – dofinansowanie w kwocie 1 787 069,00  zł na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr K340452 w km od
  0+027,22 do km 0+975 w miejscowości Męcina, Kłodne, Gmina Limanowa”
 • Gmina Kamienica – dofinansowanie w kwocie 94 025,00 zł na zadanie “Remont drogi gminnej Zasadne – Faronówka K 340208 w km 0+750-1+120 w Zasadnem oraz remont przepustu w km 1+405 w Zasadnem, Gmina Kamienica”
 • Gmina Laskowa – dofinansowanie w kwocie 540 421,00 zł na zadanie “Remont drogi gminnej nr 2530119 “Ujanowice –
  Osiedle Centrum” (odcinek 1 – w km 0+000-0+534, odcinek 2 – w km 0+000-0+098, odcinek 3 – w km 0+000-0+208) w miejscowości Ujanowice, Gmina Laskowa”
 • Gmina Laskowa – dofinansowanie w kwocie 413 063,00 zł na zadanie “Przebudowa drogi gminnej nr 2530055 “Laskowa –
  Jaworzna -Łęg” w miejscowości Laskowa, Gmina Laskowa (odcinek nr 1 – sięgacz w km 0+193 na odcinku od km 0+000-0+290, odcinek nr 2 – sięgacz w km 0+564 na odcinku od km 0+000-0+360)”
 • Gmina Tymbark – dofinansowanie w kwocie 299 522,00 zł na zadanie “Remont drogi gminnej Ogrodowa nr 340816K w
  km od 0+000 do km 0+596 w miejscowości Tymbark, Gmina Tymbark”
 • Gmina Limanowa – dofinansowanie w kwocie 413 061,00 zł na zadanie “Budowa drogi gminnej w km od 0+011,00 do km
  0+022,60 wraz z rozbudową mostu w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa”
 • Gmina Kamienica – dofinansowanie w kwocie 291 292,00  zł na zadanie “Remont drogi gminnej nr 340192 Kamienica –
  Klenina km 0+012-0+350, Gmina Kamienica”
 • Gmina Słopnice – dofinansowanie w kwocie 196 802,00 zł na zadanie “Remont drogi gminnej Nr 340655K Słopnice Więcki – Sasy w km 0+000-0+714 w miejscowości Słopnice, Gmina Słopnice”

Polecamy: Samochód spłonął doszczętnie. Nocna akcja strażaków i 70 tys. złotych strat

Tak szeroka lista zadań, jak również ogromna kwota, którą otrzymała Małopolska, to dla nas wyjątkowa szansa. Możemy zrobić mocny krok naprzód, zrealizować tak liczne projekty w bardzo konkretny sposób usprawniające komunikację. Niejednokrotnie są to zadania niezwykle wyczekiwane przez mieszkańców, bo w praktyce oznaczające dla nich lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, do pracy czy do lekarza. Inwestycja w drogi lokalne to inwestycja w rozwój całego regionu oraz komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców. Dziękuję wszystkim samorządom, które postawiły sobie takie cele i skorzystały z Funduszu Dróg Samorządowych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

kontakt@limanowianin.in, źródło: MUW Kraków