JUBILEUSZ 50-LECIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PORĄBCE

Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce otrzymało dotację na realizację projektu pn. ,,Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce” w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski” – II edycja.
W ramach wyżej wymienionego projektu Koło Gospodyń Wiejskich w Porąbce organizuje uroczyste obchody jubileuszowe powstania KGW, gdyż to w tym roku mija 50 lat działalności Koła.
Obchody Jubileuszu rozpoczną się w dniu 18 września 2019 r., o godz.18:00 uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Dobrej. Świętowanie natomiast odbędzie się w dniu 21 września 2019 r., o godz. 16:00 w budynku po dawnej Szkole Podstawowej w Porąbce.
Zgromadzeni w dniu 21 września br. podczas uroczystości goście, zostaną uroczyście powitani przez obecną przewodniczącą KGW Porąbka – Panią Marię Cygal, która również w kilku słowach przedstawi historię i osiągnięcia Koła na przełomie pięćdziesięciu lat.
Minutą ciszy zostaną uczczone zmarłe członkinie KGW oraz członkowie rodzinnej kapeli ludowej z Porąbki.
Kolejnym punktem programu Jubileuszu będą upominki, kwiaty, życzenia i gratulacje dla najstarszych członkiń Koła.
Następnym punktem programu będzie przedstawienie obrzędu pt. ”Obróbka Lnu”.
Kolejno nastąpi wręczenie własnoręcznie wykonanych przez członkinie KGW upominków dla zaproszonych gości.
Podczas obchodów będzie miało miejsce uroczyste odsłonięcie zakupionych w ramach projektu gablot w których został umieszczony 50 – letni dorobek Koła.
Świętowanie zakończy wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki lokalnej kapeli ludowej.
autor publikacji: UG Dobra