Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Limanowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018r. poz. 1967):

„Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”

Przeprowadzenie szczepień przeciwko wściekliźnie będzie weryfikowane każdorazowo podczas kontroli w gospodarstwach.

Za brak aktualnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967):

„Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – od tego obowiązku – podlega karze grzywny”

W związku z powyższym, w przypadku stwierdzam iż posiadacz psów nie poddał zwierząt obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna – wścieklizna;

2. Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt.

autor publikacji: UG Dobra