Szansa na samochód terenowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!!!

Informujemy, że w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie ma szanse pozyskać samochód terenowy, który znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy!

Dlatego też OSP Jurków zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców o oddanie swojego głosu na projekt pod nazwą:

SAD36 „SAMOCHÓD TERENOWY 4X4, ORAZ JEGO PRZYSTOSOWANIE DO DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRA”.

GŁOSOWANIE POTRWA DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.!!!

Głos można oddać w następujący sposób:

1. elektronicznie- uzupełnienie ankiety pod linkiem:HTTPS://WWW.BO.MALOPOLSKA.PL/INDEX.PHP/GLOSOWANIE
2. poprzez złożenie wypełnionej papierowej karty do głosowania w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra
 (ankieta do pobrania w załączniku)

Zasady głosowania:

1. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec województwa małopolskiego, który ukończył 16 lat.
2. Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo oddać tylko 1 głos na 1 zadanie z subregionu, w którym mieszka, czyli w naszym przypadku Subregionu Sądeckiego (m. Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki).

3. Aby prawidłowo oddać głos, należy podać numer PESEL oraz wybrać swój (jeden) powiat zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Zachęcamy do głosowania!

Ankieta do pobrania tutaj
autor publikacji: UG Dobra