Zarządzenie Wójta Gminy Dobra

Zarządzenie Nr OR.0050.1.3.38.2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie w formie bezprzetargowej, położonych w Gminie Dobra.

Treść zarządzenia dostępna tutaj.

autor publikacji: UG Dobra