Region: PSL proponuje pakt dla zdrowia. Jakie ma postulaty?

Region: PSL – Koalicja Polska proponuje wyborcom pakt dla zdrowia. Jakie są postulaty odnośnie służby zdrowia? Zobacz szczegóły!

W dokumencie znajdziemy główne postulaty dotyczące reformy służby zdrowia. PSL Koalicja Polska zobowiązuje się do:

1. Podwyższenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia do wysokości co najmniej 6,8 % PKB już w 2020 roku

Podniesienie wydatków publicznych na ochronę zdrowia to warunek konieczny do zwiększenia dostępności służby zdrowia i oddłużenia szpitali. Dodatkowym źródłem finansowania będzie przekazanie na ochronę zdrowia 2% ze składki rentowej oraz środków wpływających do budżetu z akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe.

2. Zwiększenia liczby personelu medycznego w systemie ochrony zdrowia

Aby zatrzymać narastający kryzys kadrowy w ochronie zdrowia konieczne jest zwiększenie limitów przyjęć na studia na kierunkach medycznych oraz specjalizacjach lekarskich, rozszerzenie systemu stypendialnego dla studentów i absolwentów tych kierunków oraz skrócenie i upraktycznienie programów specjalizacji lekarskich oraz pielęgniarskich.

3. Podniesienia o co najmniej 30 % wynagrodzeń pracowników służby zdrowia: pielęgniarek i położnych, lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy rezydentów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, farmaceutów szpitalnych, techników medycznych oraz pracowników administracji placówek medycznych

Tylko dzięki wzrostowi płac może zostać zahamowany katastrofalny proces odchodzenia pracowników z placówek medycznych. Godne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia są konieczne jako rekompensata za ich codzienny trud, obciążenie pracą oraz ryzyko związane z wykonywaniem zawodów medycznych.

4. Zapewnienia takiego samego dostępu do najnowocześniejszych metod leczenia jak w innych krajach UE Miejsce zamieszkania nie może być ograniczeniem w dostępie do najnowocześniejszych metod leczenia.

Konieczne jest wprowadzenie Europejskiego Programu Walki z Rakiem, umożliwiającego równy dostęp do najnowocześniejszych terapii we wszystkich krajach UE. Dostęp do najnowocześniejszych leków i procedur medycznych daje nadzieję walczącym o zdrowie i życie, której państwo nie może pozbawiać swoich obywateli.

5. Upowszechnienia działań na rzecz profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

Postawienie na profilaktykę zdrowotną jest konieczną inwestycją w zdrowie obywateli. Najpilniejsze działania to: zadbanie o powietrze wolne od smogu, upowszechnienie skutecznej edukacji zdrowotnej poprzez wprowadzenie w szkołach nauczania o zdrowym trybie życia i odżywaniu oraz zapewnienie badań profilaktycznych dostępnych dla osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi.

kontakt@limanowianin.in