Ochotnicza Straż Pożarna w Jurkowie ma nowy samochód!

27 września 2019 roku w późnych godzinach wieczornych dostarczono nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Jurków. 
W niedzielę 29 września samochód prezentowano na placu przed kościołem.

To już czwarty nowy samochód dla jednostek OSP z terenu Gminy Dobra. Każda jednostka zapewniała wkład własny w wysokości 100 tyś. zł. Pozostałe dofinansowanie pochodziło w większości ze środków własnych Gminy Dobra, z budżetu Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, a także w przypadku OSP Dobra ze środków Unii Europejskiej.

Montaż finansowy zabezpieczony w przypadku samochodu dla OSP Jurków:

1. Środki własne Gminy Dobra – 430 000 zł – w tym wkład własny mieszkańców rejonu Jurkowa i darczyńców w wysokości 100 000 zł.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – 50 000 zł.
3. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – 239 000 zł.
4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – 91 000 zł.

Więcej zdjęć nowe samochodu tutaj.

autor publikacji: UG Dobra