24 nowych strażaków w powiecie limanowskim! Szkolenie dobiegło końca

Mamy nowych strażaków – ochotników w powiecie limanowskim. 24 osoby druhny i druhowie złożyli 27 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej uroczyste ślubowanie!

Nowi strażacy ochotnicy złożyli tego dnia uroczyste ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia podstawowego dla ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. Wymagające, 126 godzinne szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych pomiędzy 26 lipca a 4 września br. na bazie pomieszczeń KP PSP w Limanowej, Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz poligonu ćwiczebnego jednostki OSP w Łososinie Górnej.

W programie szkolenia, którego założeniem było przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne  w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Starzy Pożarnej w Limanowej.

Polecamy:Wkrótce spotkania z mieszkańcami odnośnie linii kolejowej Podłęże-Piekiełko

Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych. Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w Komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej w Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej będącej integralną częścią szkolenia. Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP – informują strażacy.

Polecamy:Nowa, całodobowa i ogólnopolska infolinia zaufania już otwarta

Do egzaminu przed powołaną na dzień 13 września przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie komisją dopuszczono łącznie 27 słuchaczy szkolenia w tym:
– 2 osoby z OSP Świdnik,
– 3 osoby z OSP Kamionka Mała
– 3 osoby z OSP Mszana Dolna
– 3 osoby z OSP Przyszowa
– 4 osoby z OSP Młyńczyska
– 4 osoby z OSP Jurków
– 1 osoba z OSP Łososina Górna
– 2 osoby z OSP Siekierczyna
– 2 osoby z OSP Męcina
– 2 osoby z OSP Słopnice Dolne
– 1 osoba OSP Pogorzany

kontakt@limanowianin.in, źródło: Powiat Limanowski