Kolejny nowy sprzęt w powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego

Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt służący opiece nad osobami chorymi i z niepełnosprawnościami po raz drugi w tym roku przeznaczono kwotę 30 000 zł. na zakup m.in. łóżek pielęgnacyjnych, koncentratora tlenu i wózków inwalidzkich. Zobacz szczegóły.

Z wypożyczalni mogą korzystać osoby z terenu powiatu limanowskiego, które utraciły sprawność organizmu i złożą pisemne oświadczenie wskazujące na konieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu w warunkach domowych.

Polecamy:Poręba Wielka: Zatrzymani za posiadanie środków odurzających

Obecnie wypożyczalnia dysponuje około 240 urządzeniami. Najwięcej wypożyczanych jest łóżek pielęgnacyjnych.

Celem Wypożyczalni jest:
-ograniczenie skutków niepełnosprawności
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób, które utraciły sprawność organizmu
-umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej
– korzystanie z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Polecamy:Rynek w Limanowej wielkim placem budowy. Zobacz postępy prac [zdjęcia]

Do zadań Wypożyczalni należy:
– nieodpłatne udostępnianie osobom sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
– właściwy dobór i dopasowanie udostępnionego sprzętu rehabilitacyjnego
– udzielanie nieodpłatnej informacji i porad osobom z niepełnosprawnością, członkom ich rodzin i opiekunom w zakresie bezpiecznego korzystania z udostępnionego sprzętu
– pozyskiwanie sprzętu od osób, które tego sprzętu już nie potrzebują
– dostępny sprzęt jest każdorazowo dezynfekowany zgodnie z Procedurą mycia i dezynfekcji sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego.

kontakt@limanowianin.in, źródło: Powiat Limanowski