PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020

Informujemy, że zostały rozpoczęte prace nad programem współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
W związku z powyższym, Wójt Gminy Dobra zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na rzecz mieszkańców Gminy Dobra do zgłaszania propozycji i uwag, szczególnie dotyczących zadań priorytetowych oraz kwoty planowanej na ich realizację.
Propozycje prosimy wnosić w terminie do 20 listopada 2019r.:
1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna.mazur@gminadobra.pl
2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Dobra, 34-642 Dobra 233 (decyduje data wpływu do urzędu)
Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Dobra,
tel. 18/3330020.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Autor publikacji: UG Dobra