Jurków: Kapliczka zyskała nowy blask. Zobacz “przed” i “po”

Kapliczka znajdująca się na terenie Jurkowa wymagała natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej. Dzięki gminnym środkom, a także dofinansowaniu z województwa na nowo wydobyto jej piękno. Poznaj szczegóły!

Obiekt ten wymagał  ingerencji konserwatorskiej, ponieważ brak było odpowiedniego fundamentu oraz izolacji poziomej i pionowej. Ponadto wielokrotne pokrycie powierzchni piaskowca grupą warstwą farby olejnej doprowadziło do zakrycia detali rzeźbiarskich niewielkich płaskorzeźb.

Konserwację kamiennej kapliczki udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Dobra w ramach programu „Małopolska Pamięta”. Całkowity koszt robót związany z konserwacją kapliczki to 21 00,00 zł, z tego 11 500,00 zł stanowiła dotacja z Województwa Małopolskiego, pozostała kwota 9 500,00 zł to środki własne Gminy Dobra. Właściciele nieruchomości jako wkład własny wykonali fundament pod kapliczkę oraz jego odwodnienie.

Polecamy:Limanowianie będą kolędować w jednej z krakowskich galerii handlowych

Wykonawcą prac był mgr Stanisław Strzelczyk- konserwator dzieł sztuki, który zgodnie z opracowanym programem prac konserwatorskich starał się o zachowanie jak największej ilości detali konserwowanej kapliczki.

Polecamy:Spotkanie z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe

kontakt@limanowianin.in, źródło/fot. UG Dobra